Program Szef – jak efektywnie zarządzać gastronomią?

Gastronomia to specyficzna branża, która wymaga szczegółowego planowania, a także racjonalnego zarządzania. Często jest to utrudnione np. częstą rotacją pracowników, czy też zmieniającymi się trendami. Szczególny problem maja obiekty, które powstały relatywnie niedawno. W miejscowościach turystycznych dochodzi kłopot związany z zmiennym zainteresowaniem klientów. To i wiele innych czynników jest przyczyną, że opracowanie strategii długofalowej jest problematyczne.

Z myślą o realnych potrzebach lokalów gastronomicznych powstał program Szefhttp://gastro.pl/program-gastro-szef-kontrola-twojego-lokalu/. Jego wdrożenie jest proste i bezproblemowe, dzięki czemu pierwsze rezultaty można zaobserwować już po kilku pierwszych tygodniach.

Jakie problemy mają lokale gastronomiczne?

Jak powszechnie wiadomo, obiekty gastronomiczne zmagają się z podobnymi trudnościami. Pierwszym problemem jest niewystarczający obieg informacji – generuje to błędy w komunikacji pomiędzy personelem, a kadrą zarządzającą. Ponadto przedsiębiorstwa często korzystają z niedopracowanych programów, które przynoszą więcej szkód, niż pożytku. Należy mieć świadomość, że jest to zupełnie bez sensu. Wiele dostępnych na rynku systemów jest przestarzałych i niedostosowanych do aktualnych potrzeb lokali gastronomicznych.

W dzisiejszych czasach należy dążyć do tego, aby obiekt był dostosowany do dynamicznie rozwijających się potrzeb rynku. Innowacyjne technologie stały się podstawą skutecznego zarządzania działalnością. Można zaobserwować wyraźną różnicę pomiędzy lokalami zarządzanymi w sposób tradycyjny, a obiektami, które bazują na specjalistycznych programach wspierających podejmowanie decyzji biznesowych. Program Szef usprawnia pracę nie tylko obsługi, ale również osób decyzyjnych. Jest on obecnie jednym z najchętniej wdrażanych systemów wspomagających pracę obiektów gastronomicznych.

Program Szef – najważniejsze zalety

Program Szef pozwala na kompleksowe zarządzenie przedsiębiorstwem. Kontrola obejmuje zarówno personel, jak i pozostałe zasoby działalności. Opracowanie analiz oraz raportów sprawia, że o wiele łatwiej można opracować strategię długofalową.

Ponadto istnieje możliwość zwiększenia wydajności pracowników, tak, aby maksymalnie wykorzystać ich możliwości. Kolejnym plusem jest to, że program Szef wspiera tworzenie norm czasowych. Właściciel obiektu może sprawdzić, ile czasu wymaga realizacja określonego zadania. Na podstawie opracowanych norm można badać efektywność konkretnych pracowników, tak aby słabsze osoby motywować do lepszej pracy, a najefektywniejsze nagradzać.

Za pomocą programu można także planować oraz kontrolować zapasy magazynowe. Nadwyżki produktów to problem dotykający dużą część obiektów gastronomicznych. Oczywistym jest, że przekładają się one na straty finansowe. Lepsze planowanie zasobów, to również większe zyski.

Program Szef – usprawniona komunikacja

Osoby zarządzające mogą kontaktować się z personelem, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Dzięki platformie manager może komunikować się z pracownikami z każdego zakątka świata. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Z pewnością przekłada się to na lepszą kontrolę, a także prostsze zarządzanie. Poprzez system można nie tylko wydawać komunikaty, ale również sprawdzać podstawowe informacje na temat finansów działalności.
Na uwagę zasługuje fakt, że program Szef powiązany jest z księgowością. To spora oszczędność czasu – nie ma potrzeby ponownie wprowadzać rachunków, czy też faktur. W dowolnym momencie istnieje opcja sprawdzenia aktualnego stanu finansowego przedsiębiorstwa.